سه فاکتور نوآوری در تفکر طراحی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

انسان، بیزینس و تکنولوژی سه عامل اصلی در موفقیت هر کسب و کار است. بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند باعث شکست کسب و کار شود.

  1. انسان: نقطه شروع طراحی یک کسب و کار، توجه به نیازهای انسان (در سه سطح گفتار، کردار، پندار) است. محصول یا خدمات یک کسب و کار قبل از هر چیزی باید برای انسان (مخاطب/مشتری) مطلوبیت و کاربردپذیری (Usability) داشته باشد.
  2. بیزینس: هر کسب و کار باید از لحاظ اقتصادی سودآور باشد.
  3. تکنولوژی: پیاده سازی کسب و کار باید از لحاظ تکنولوژی امکان پذیر باشد.

توجه: نقطه شروع طراحی هر کسب و کار، «انسان» و توجه به نیازهای اوست. بیزینس بر اساس نیاز انسان (مخاطب/مشتری) طراحی می شود نه بر اساس توانایی/علاقه بنیانگذار کسب و کار یا تیم فنی آن. لحاظ کردن توانایی/علاقه حتما مفید و لازم است اما نقطه شروع فرآیند طراحی یک کسب و کار نیست. دنیای کسب و کارهای شکست خورده پر است از این نوع اشتباه استراتژیک در طراحی.