تفکر طراحی چیست؟

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

تفکر طراحی شیوه ای اندیشیدن به مثابه طراحان است که در حل مسائل خبیث بکار گرفته می شود. تفکر طراحی با بکارگیری مراحل تکرار شونده از تجزیه (Analysis) و ترکیب (Synthesis)، تفکر همگرا و واگرا و منطق و شهود در فرآیند حل مساله، می­تواند راهکارهای خلاقانه ای برای مسائل خبیث تولید کند.

تفکر طراحی از دو بخش تشکیل می شود:

  • برنامه اجرای تفکر طراحی یا اکشن پلن (Action Plan)
  • ذهنیت تفکر طراحی یا مایندست (Mindset)

 

نکته: در فرآیند تفکر طراحی، اجرای اکشن پلن بدون داشتن مایندست، صرفا یک نمایش است!