برنامه اجرای تفکر طراحی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

برنامه اجرای تفکر طراحی (اکشن پلن)، مراحل اجرایی پروسه تفکر طراحی است و شامل 5 مرحله زیر است:

  1. همدلی (Empathize): درک عمیق از نقاط درد، نیازها و ارزشهای مخاطب 
  2. تعریف مساله (Define): شفاف سازی و تعیین دقیق صورت مساله
  3. ایده پردازی (Ideate): ایده پردازی برای تولید پاسخ های محتمل به مساله ای که تعریف شده
  4. ساخت نمونه اولیه (Prototype): نمونه سازی فیزیکی/بصری برای تست امکان پذیری ایده ها و مدلهای مفهومی خلق شده
  5. آزمایش (Test): گذاشتن نمونه اولیه به بوته آزمایش و گرفتن بازخورد (فیدبک)