خصوصیت هر مرحله از اکشن پلن تفکر طراحی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

«همه مدل ها اشتباه هستند اما بعضی از آنها مفیدند».  جرج باکس (آماردان)

امروزه مدلی که ویژگیهای شناختی مغز را به نیمکره چپ و راست تقسیم می کند مردود شده، اما این مدلِ اشتباه، برای توصیف و درک ساده تر بسیاری از پدیده ها می تواند هنوز مفید باشد.

  1. همدلی (Empathize): فاز تفکر واگرا، خلاقه یا تفکر با نیمکره راست مغز
  2. تعریف مساله (Define): فاز تفکر همگرا، منطقی یا تفکر با نیمکره چپ مغز
  3. ایده پردازی (Ideate): فاز تفکر واگرا، خلاقه یا تفکر با نیمکره راست مغز
  4. ساخت نمونه اولیه (Prototype): فاز تفکر همگرا و واگرا
  5. آزمایش (Test): فاز تفکر همگرا، منطقی یا تفکر یا نیمکره چپ مغز