محمد حیدری

سمت :
مدیر عامل، استراتژيست دیجیتال و تحلیلگر داده
تحصیلات:
کارشناسی ارشد نرم افزار
دانشگاه:
دانشگاه شیراز

سوابق کاری

۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵

شرکت فنی مهندسی تراشه سبز
موسس و مدیر عامل

۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷

شرکت فنی مهندسی پارت سامان صنعت
مدیر واحد نرم افزار

۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱

شرکت مهندسی مبتکران ارتباط داده ها
مدیر عامل

۱۳۹۱ تاکنون

شرکت آفرینشهای تصویری و داده پردازی
موسس و مدیر عامل

۱۳۹۶ تاکنون

استودیو دیزاین داینامیک
استراتژیست دیجیتال

مهارت ها

Web Development
90%
Mobile Development(Android & ios)
93%
WebService Development
85%
Project Management (Scrum & Agile)
80%
Digital Marketing
95%

سوابق آموزشی

۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰

دانشگاه علمی کاربردی
واحد فارس - رشته گرافیک

۱۳۹۱

مهندسی نرم افزار (مدیریت پروژه، اسکرام)
موسسه آموزشی عماد

۱۳۸۶ الی ۱۳۹۳

مدلسازی سه بعدی و کاربرد در معماری
مجتمع فنی تهران، گروه آموزشی اتود

۱۳۸۶ تاکنون

انیمیشن سازی سه بعدی
دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۱ تاکنون

طراحی وب سایت (PHP , Laravel)
گروه آموزشی اتود

۱۳۹۸

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری در اپلیکشن های موبایل
مرکز آفرینش های تصویری و داده پردازی

۱۳۹۸

برنامه نویسی اپلیکشن های موبایل - Android & ios
مرکز آفرینش های تصویری و داده پردازی

۱۳۹۸

دوره ی جامع طراحی و تدوین استراتژي دیجیتال ویژه سازمانها
استودیو دیزاین داینامیک