محسن نظاری

سمت:
مدیر خلاقیت و طراح هویت برند
تحصیلات:
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
دانشگاه:
دانشگاه تهران