زهره حسینی

سمت:
مدیر طراحی محصول و خدمات
تحصیلات:
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
دانشگاه:
دانشگاه هنر تبریز